Τίτλος Δίσκου: Κορμιά Από Φωτιά
Ερμηνεία: Σπύρος Ταλαδιανός
Μουσική & Στίχοι: Σπύρος Ταλαδιανός
Ενορχήστρωση: Άκης Μελής
Παραγωγή: Digital Voices
Artwork: Katia Riska

Το Digital Single μπορείτε να το αγοράσετε σε ένα από τα παρακάτω ηλεκτρονικά καταστήματα:

All Devices

Apple Devices Only