Τίτλος Δίσκου: Up To The Moon
Ερμηνεία: Dennis Andiohos & Nelly Koskina
Music & Songwriter: Dennis Andiohos
Orchestration Musicways Studio: Elias Karagkelis
Παραγωγή: Digital Voices
Artwork: Katia Riska

Το Digital Single μπορείτε να το αγοράσετε σε ένα από τα παρακάτω ηλεκτρονικά καταστήματα:

All Devices

Apple Devices Only